Wyniki Badań

 

 

 

Wyniki Naszych Badań:


 1. OPTOELEKTRONICZNE SYSTEMY WYKRYWANIA SKAŻEŃ POWIETRZA I POWIERZCHNI W SZPITALACH
 2. Przeciwbakteryjne właściwości grafenu
 3. Biozgodność grafenu w badaniach in vitro
 4. Efekty napromieniowania ludzkich mezenchymalnych komórek
 5. Postępy w diagnostyce i terapii fotodynamicznej
 6. Wpływ pola elektromagnetycznego na komórki
 7. Wpływ silnego pola elektromagnetycznego na mózg
 8. Krążące komórki nowotworowe żródło materiału
 9. Sita molekularne do diagnostyki
 10. Komputerowa diagnoza medyczna tworzenie i interpretowanie
 11. Obrazowanie tkanek metodą spektroskopii
 12. Obrazowanie fluorescencyjne w bioinżynierii
 13. Zastosowanie spektrofluorymetrii UV-VIS-NIR
 14. Filtracja molekularna wzbogacanie i separacja frakcji
 15. Przeciwbakteryjna aktywność tlenku i zredukowanego tlenku
 16. Biozgodność grafenu na modelu ludzkich mezenchymalnych
 17. Własności biologiczne ludzkich mezenchymalnych komórek
 18. Stres oksydacyjny w komórkach nowotworowych
 19. Wpływ pola elektromagnetycznego na komórki nowotworowe
 20. Wpływ pola elektromagnetycznego na zmiany stężenia jonów
 21. Proliferacja i różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych
 22. Terapia stresu bojowego za pomocą pola elektromagnetycznego
 23. Optoelektroniczne systemy wykrywania skażeń powietrza
 24. Układy diagnostyczno terapeutyczne I
 25. Układy diagnostyczno terapeutyczne II