Pracownia Biocybernetyki

Pracowania Biocybernetyki


Pracownia Oprogramowania Komputerowego w Medycynie dysponuje następującym wyposażeniem:

  1. Macierz dyskowa z możliwością rozbudowy do 125 dysków ~ 700 TB;
  2. Cztery serwery zadaniowe o łącznej szybkości obliczeniowej 208 GHz i pamięci operacyjnej 0,5 TB;
  3. Tablety graficzne: dwa tablety – 13 cali, dwa tablety – LCD, jeden tablet stacjonarny –24 calowy, dwa tablety – piórkowe;
  4. Dwa tablety – urządzenie mobilne do testowania aplikacji;
  5. Jedno urządzenie xbox ( z dwoma kinektami) funkcjonującymi jako skaner 3d;
  6. Pięć stacji roboczych;
  7. Monitory do zobrazowania 3d, ścianka monitorów HD, telewizor UHD;
  8. Okulary 2x Ocuulus Rift;
  9. Monitor zobrazowania medycznego zgodny z formatem medycznym DICOM;
  10. Kamery do nagrywania materiału 3D, a także materiału w rozdzielczości 4K wraz z niezbędnym osprzętem.

 

Wymieniona aparatura posiada bazowe  oprogramowanie i jest przeznaczona generalnie do tych obszarów badań w medycynie, które wykorzystują szeroko pojęte przetwarzanie obrazu, a także projektowanie systemów IT dla medycyny. Potencjał wymienionej aparatury obejmuje niemal cały obszar badań w medycynie, w tym także rozwiązania telemedyczne oraz wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej oraz rzeczywistości rozszerzonej.

Zespół badawczy, który pracuje w laboratorium ma mierzalny dorobek w zakresie projektowania systemów diagnostyki medycznej, wizyta affordable pools site po więcej informacji. Jest także autorem i wykonawcą funkcjonującego systemu diagnozowania chorób w obszarze alergii i chorób skóry. Wspomniany system jest własnością WAT.

Zespół uczestniczył dotychczas w dwóch projektach badawczych o profilu biomedycznym (w jednym z nich, o wartości powyżej 1 mln euro, w charakterze lidera projektu). Uczestniczył także w przygotowaniu pięciu wniosków badawczych w obszarze zastosowań IT w medycynie. Aktualnie przygotowywane są dwa kolejne projekty badawczo rozwojowe.

W zespole wykonane zostały cztery prace dyplomowe i dwie prace magisterskie bezpośrednio związane z tematyką IT w medycynie. Aktualnie prowadzone są w zespole dwie prace magisterskie oraz pięć  prac doktorskich w tej tematyce.

W zakresie zastosowań IT w medycynie zespół ma w dorobku m.in. jedną monografię, luxury condominiums, trzy referaty na recenzowanych konferencjach międzynarodowych i dwie publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Zespół współpracuje w trybie stałym z Wojskowym Instytutem Medycznym oraz Collegium Medicum UJ. Współpraca dotyczy realizacji i/lub przygotowywania projektów badawczych oraz uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w tych ośrodkach.