Kontakt

 

 

 

Skontaktuj się z Nami


Centrum Inżynierii Biomedycznej
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Tel: (+48) 261 839 820
Fax: (+48) 261 839 869
e-mail:  klasterCIB@wat.edu.pl

http://www.kcibio.wat.edu.pl

  1. Centrum Inżynierii Biomedycznej

2. Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej