Warsztaty z przezczaszkowej stymulacji mózgu w Centrum Inżynierii Biomedycznej

W dniach 13-14 października w Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki odbyły się warsztaty z przezczaszkowej stymulacji mózgu, organizowane przez CIBio we współpracy z gap-project.eu i na firmą Neuro Device Group.

Pierwszy dzień warsztatów składał się z wykładu dr Michaela Banissy oraz demonstracji działania urzadzeń do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (ang. transcranial magnetic stimulation, TMS) i przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (ang. transcranial electric stimulation, tES).

Dr Michael Banissy jest adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Londyńskiego. the pesha war. Zajmuje się mechanizmami rozpoznawania emocji i twarzy, prozopagnozją, synestezją, reprezentacją interpersonalną, read information available about him. W pracy wykorzystuje i bada także wszelkie techniki nieinwazyjnej stymulacji mózgu.

Drugi dzień warsztatów dotyczył praktycznego wykorzystania urządzeń do stymulacji, zarówno w badaniach naukowych jak i w zastosowaniach klinicznych. Każdy uczestnik miał możliwość wypróbować działanie TMS i tES na sobie oraz nauczenia się obsługi urządzeń
z poziomu ich operatora.