Realizacje Projektów

Klaster prowadzi szereg projektów badawczych, w tym:

  1. Mikro-sita w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.
  2. Badania nad bakteriobójczym działaniem grafenu.
  3. Zastosowaniem grafenu w technologiach medycznych.
  4. Wpływ pól elektromagnetycznych na komórki nowotworowe, macierzyste i zdrowe.
  5. Oddziaływanie impulsów promieniowania pola magnetycznego na mózg człowieka.
  6. Zastosowanie pól elektromagnetycznych w rehabilitacji medycznej.
  7. Zastosowanie nanocząsteczek w zwalczaniu chorób nowotworowych.
  8. Zastosowanie laserów niskiej energii w oddziaływaniu na proliferację komórek macierzystych.
  9. Diagnostyka i terapia fotodynamiczna w leczeniu chorób nowotworowych i chorobach układu krążenia.
  10. Wykorzystanie technologii laserowych w wykrywaniu zakażeń szpitalnych.