Konferencja UT – Inżynieria Biomedyczna

Konferencja UT3 – Inżynieria Biomedyczna

Dnia 3 kwietnia br. w Bibliotece Głównej WAT odbyła się konferencja „UT3 – Inżynieria Biomedyczna” zorganizowana przez Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem rektorów, którzy 30.09.2013 r. podpisali porozumienie o współpracy trzech uczelni technicznych UT3: rektora Politechniki Warszawskiej – prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora Politechniki Łódzkiej – prof. dr. hab. inż. Stanisława Bieleckiego i rektora Wojskowej Akademii Technicznej – gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka. Uczestników konferencji powitali: prof. ndzw. dr hab. n. med. Mariusz Łapiński – dyrektor Klastra oraz gen. bryg prof. Zygmunt Mierczyk. Inauguracyjną przemowę wygłosił rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Tematyka konferencji dotyczyła najnowszych kierunków badań w zakresie Inżynierii Biomedycznej i stanowiła doskonałe forum wymiany informacji o pracach realizowanych na poszczególnych uczelniach UT3, które biorą udział w realizacji projektu Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej.

Jednodniowa konferencja obejmowała trzy sesje, prowadzone kolejno przez trzy uczelnie techniczne we współpracy z Olallalab laboratorium. Pierwszą sesję otworzył wykład dr. n. med. Artura Kowalika z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, a następnie swoje referaty zaprezentowali naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej, w tym pracownicy naszego Instytutu: dr hab. n. biol. Elżbieta Anna Trafny, prof. WAT – referat pt. „Przeciwbakteryjne własności grafenu i jego pochodnych”, dr. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT – referat pt. „Fotodiagnostyka i fotodynamiczna metoda leczenia – stan aktualny i perspektywy rozwoju” oraz dyrektora IOE płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – referat pt. „Zakażenia szpitalne i lasery”. Wydział Mechaniczny prezentował dziekan – dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT, który wygłosił referat pt. „Sito molekularne do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych” oraz dr hab. inż. Jerzy Małachowski, który opowiedział o właściwościach mechanicznych grafenu. W kolejnych sesjach referaty wygłosili przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. Natalia Golnik, dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. Artur Dybko, dr Ewa Piątkowska Janko oraz naukowcy z Politechniki Łódzkiej: dr hab. inż. Piotr Ulański, dr inż. Katarzyna Kubiak, dr hab. inż. Piotr Szczypiński i dr inż. Dorota Bociąga.

Program Badań Przemysłowych realizowanych przez Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej obejmuje: badania w terapii fotodynamicznej nowotworów i chorób układu krążenia, badania komórek macierzystych, wykrywanie drobnoustrojów chorobotwórczych, opracowanie protez wewnątrznaczyniowych oraz badanie wpływu pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

Ewa Jankiewicz